In het kort

1Je Kiest een opdracht in het menu : "Opdracht kiezen"
2Je verstuur de opdracht naar je partner.
3Je partner leest de opdracht.
4Je partner beslist of deze de opdracht gaat uitvoeren.
5Je ontvangt bericht met de keuze van je partner.
6De opdracht gaat uitgevoerd worden..
7Een spannende avond!
8Nu is je partner aan de beurt om een opdracht voor jou te kiezen.
 

Het spel spelen !

De opdrachtgever (member van het partnerspel) kan een opdracht kiezen uit diverse onderwerpen,
maar krijgt niet de gehele opdracht te zien!

De opdrachtgever bepaalt wanneer de opdracht uitgevoerd moet worden en verstuurt een wachtwoord naar de ontvanger.

De ontvanger krijgt een sms of email van de opdrachtgever met het wachtwoord en het adres van de site en kiest
dan "Spel spelen" in het menu.

Nadat de ontvanger heeft ingelogd en enkele keuzes heeft gemaakt wordt de opdracht zichtbaar.

De opdrachtgever krijgt een mailtje met de keuzes die de ontvanger gemaakt heeft.

De opdrachtgever weet nu wanneer de opdracht vermoedelijk wordt uitgevoerd en kan voorbereidingen maken
die ook in deze email staan.

De opdracht kan nu uitgevoerd worden.

Als de opdracht is uitgevoerd wisselen de rollen. De ontvanger wordt nu de opdrachtgever.

De nieuwe opdrachtgever kiest nu een opdracht uit.

Punten telling.

Als spelers om punten willen spelen dan wordt na uitvoering van de eerste opdracht samen bepaald hoeveel opdrachten er in totaal uitgevoerd gaan worden.

Na de uitvoering lezen de spelers samen de opdrachten door en kennen ze elkaar punten toe.
Wie de meeste punten heeft verdiend aan het einde van alle opdrachten is de winnaar en mag een bonusopdracht kiezen!

Veel plezier.


Lees eerst de voorwaarden