Disciplinaire spanking

  Bij disciplinaire spanking gaat het om échte straf. Het gaat hier niet om wederzijdse opwinding op erotisch vlak.
  Natuurlijk kan disciplinaire spanking wel de fantasie prikkelen, maar het blijft een serieuze aangelegenheid. Het gaat niet om een spelletje.

  In de praktijk komt deze vorm van spanking hard aan, dit is ook de bedoeling.
  De ontvangende partij zal menig traantje laten vloeien, als de straf goed wordt uitgevoerd.
  En zo hoort het ook! Met een beetje aaien komt de boodschap immers niet over.
  In zo'n geval leert de gestrafte niets en zal dezelfde overtreding/fout keer op keer herhalen.

  Een disciplinaire spanking is bedoeld om gedrag te verbeteren en/of verkeerd gedrag af te leren.
  Meestal spreken twee volwassenen bijvoorbeeld regels af in het dagelijks leven.
  De onderdanige partij belooft zich aan deze regels te zullen houden en onderwerpt zich aan het regime van zijn/haar "meerdere".

  Regels kunnen divers van aard zijn, van bedtijd tot wat voor kleding er gedragen mag worden, of hoelang de onderdanige van huis mag blijven, hoe huishoudelijke taken verricht moeten worden. etc.
  Indien hij of zij één of meerdere regels schendt en/of zich op een andere manier misdraagt in de ogen van de Dominante partner kan deze besluiten een flink pakslaag uit te delen.

  Dat kan met de vlakke hand over de knie zijn, maar ook het gebruik van instrumenten als een haarborstel, (broek)riem, zweep, mattenklopper, paddle, cane, etc. kunnen hieraan te pas komen.
  Van te voren zijn er afspraken gemaakt.
  Het gaat hier dus zeker NIET om mishandeling.
  Beide partijen gaan vrijwillig een dergelijke relatie aan. Omdat ze zich er goed bij voelen en het bovendien nodig hebben als een manier van leven.

  Veel echtparen ervaren deze vorm van discipline binnen de relatie als zeer prettig.
  Een onderdanige kan een stevig pakslaag als zeer bevrijdend ervaren, ondanks de pijn.
  Door vrijwillig de straf te ondergaan betaal je je "schuld" af, en ben je 'vrij'.
  Vele onderdanigen ervaren spanking ook als iets wat hen tot rust brengt.

  Er is niets zo ontladend als er flink van langs krijgen, te huilen en schreeuwen naar hartelust terwijl de persoon die de straf toebrengt doorgaat met het pakslaag tot de 'boete' is ingelost.
  Het wil dus zeker niet zeggen dat je als onderdanige op pijn hoeft te kicken om disciplinaire spanking binnen je relatie toe te passen.
  De meeste onderdanigen die kiezen voor straf en discipline hebben er juist een grondige hekel aan.

  De straf is bedoeld om er een lesje van te leren.
  Het pakslaag zelf vormt het belangrijkste onderdeel van de straf, echter ook andere rituelen die bij de uitvoering ervan horen vormen een essentieel onderdeel.
  Denk hierbij aan het geven van een uitbrander, het aankondigen van het pakslaag zelf, het positie moeten innemen van de onderdanige, in de hoek moeten staan, het strafinstrument aanbieden aan de spanker, etc.

  Sommige koppels gaan ver in het uitvoeren van een pakslaag voor straf.
  Zo kan men bijvoorbeeld beslissen dat er geen genade mogelijk is voor de onderdanige.
  Dit betekent echter niet dat dit vrijspel is voor de Dominante partner om bruut geweld te gebruiken en/of beschadigingen toe te brengen.
  De taak van de Dominant is uitermate verantwoordelijk.
  De straf wordt uit liefde gegeven en daarom niet te vergelijken met mishandeling.
  Van de onderdanige vraagt het echter een boel vertrouwen alsmede voorzichtigheid in het begin, als de relatie nog pril is! Want ook de onderdanige is er niet op uit om bruut mishandeld te worden!

  Disciplinaire spanking is een middel om een doel te bereiken.
  Het gebonden zijn aan regels die de Dominant aan de onderdanige oplegt geeft een gevoel van stabiliteit, veiligheid en duidelijkheid, vooral voor de onderdanige.
  Veel onderdanigen vinden rust in deze manier van leven.
  En al vindt een meerderheid een flink pakslaag geen prettig vooruitzicht, de onderdanige heeft dit nodig om optimaal te kunnen functioneren.
  Hij/zij kan niet zonder. Hetzelfde geldt voor de Dominant, die ook liever geen aanleiding heeft om te straffen, maar zich prettig voelt bij het feit dat hij/zij op deze manier de volledige controle heeft over zijn partner, wetende dat deze dit doet op basis van vrijwillige overgave en uit liefde voor de partner!